Юридична допомога для Вашого бізнесу

(044) 469 00 10,   (050) 440 40 64

Ми в соц. мережах: Юстком у Facebook Юстком у Google+ Юстком у Twitter

Реєстрація ломбарду. Відкриття ломбарду

реєстрація ломбарду

Ви бажаєте зареєструвати таку фінансову установу як ломбард? Фахівці компанії «Юстком» проконсультують Вас з усіх питань щодо відкриття ломбарду та отримають свідоцтво про реєстрацію ломбарду та такий документ як ліцензія на ломбард (необхідна при здійсненні відчуження прийнятих під заставу від населення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння), для Вас.

ЛОМБАРД - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду.

Реєстрація ломбарду: необхідні документи

Для того, щоб зареєструвати ломбард та виконати внесення ломбарду до реєстру Держфінпослуг, суб’єкт господарювання повинен подати наступні документи:

 • копію статутних документів засвідчених нотаріально;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію ломбарду (засвідчену нотаріально);
 • копії документів, які підтверджують право власності або оренди приміщення по місцезнаходженню ломбарду засвідчені нотаріально;
 • копії дипломів про освіту і витяги з трудових книжок керівника і головного бухгалтера ломбарду;
 • копії наказів про призначення і звільнення з відповідної посади;
 • копія свідоцтва про проходження навчання за програмою підвищення кваліфікація керівників бухгалтерів в фінансових компаніях.
 • інформацію про наявність в ломбарді окремого приміщення, в якому будуть зберігати заставне майно та необхідні засоби безпеки, зокрема, охоронну сигналізацію. Інформація повинна містити: загальну площу займаного приміщення у кв. метрах; загальну площу займаного приміщення для зберігання заставленого майна; ким охороняється приміщення та/або якою охоронною сигналізацією;
 • інформацію про спеціальне технічне устаткування, облікову та реєструючу системи (обладнання для оцінки майна, програмного забезпечення, комп'ютерна техніки, комунікаційні засобів), які використовуються в ломбарді;

Заява про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ залишається без розгляду, якщо: заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана; документи, оформлені з порушеннями вимог законодавства та цього Положення; документи подані не в повному обсязі.

Підставами для прийняття рішення про відмову щодо відкриття ломбарду та внесення відповідних відомостей до Реєстру є:

 • невідповідність документів ломбарду, які додаються до заяви, вимогам законодавства;
 • недостовірність інформації в документах, поданих ломбардом для внесення до Реєстру.

Основні етапи відкриття ломбарду

Реєстрація ломбарду відбувається в декілька етапів:

 • Проведення державної реєстрації юридичної особи по місцю знаходження ломбарду. Таку реєстрацію здійснюють державні реєстратори, що знаходяться у відповідних державних адміністраціях.
 • Внесення відповідних даних до реєстру фінансових установ, з подальшим отриманням свідоцтва про реєстрацію фінансової установи. Така реєстрація здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).
 • Внесення ломбарду до реєстру фінансових установ;
 • Вести фінансовий моніторинг у ломбарді.

Відкриття ломбарду передбачає створення його у формі повного товариства, де учасники (засновники) несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном. Крім цього, особа може бути учасником тільки одного повного товариства. Найменування Ломбарду повинно містити імена (найменування) всіх його учасників, слова "повне товариство" або містити ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія", а також слів "повне товариство". Крім цього, в найменуванні повинно бути слово «ломбард».

Реєстрація ломбарду передбачає вимоги до засновників цієї фінансової установи. Засновниками (учасниками) повних товариств, зокрема, ломбардів, можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Засновник, який створив ломбард, може бути учасником тільки одного повного товариства.

Всі учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Законодавством передбачено, що власний капітал ломбарду має становити не менше ніж 200.000 гривень на дату подання заяви про внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ. Реєстрація ломбарду чи збільшення розміру зареєстрованого статутного (пайового) капіталу, передбачає сплату у грошовій формі та розміщення на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними особами за законодавством України.

Установчий договір (статут ломбарду) обов'язково повинен містити такі відомості:

 1. найменування та вид товариства;
 2. місцезнаходження;
 3. предмет і цілі діяльності товариства;
 4. склад засновників (учасників), при цьому визначається зобов'язаннями учасників створити товариство;
 5. порядок їх спільної діяльності щодо його створення, умови передання товариству майна учасників;
 6. органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів;
 7. порядок вступу до товариства і вихід з нього;
 8. відомості про розмір та склад складеного капіталу товариства;
 9. відомості про розмір частки кожного з учасників, форму їх участі у справах товариства, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів розмір та порядок зміни часток кожного з учасників у складеному капіталі.

Крім того, якщо ломбард планує здійснювати діяльність через мережу ломбардних відділень ломбарду слід розробити і затвердити положення про центральне сховище, порядок переміщення цінностей та ін.

Відкриття ломбарду: вимоги до ломбарду

Відкриття ломбарду передбачає дотримання суб’єктом господарювання певних вимог, а саме:

 • ломбард повинен бути створеним у формі повного товариства;
 • ломбард повинен мати внутрішні правила та положення, що регламентують надання ним фінансових послуг;
 • забезпечити наявність спеціального технічного обладнання, облікової та реєструючої системи (у тому числі обладнання для оцінки майна, програмного забезпечення, комп'ютерної техніки, комунікаційних засобів тощо), необхідних для надання фінансових послуг та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства;
 • ломбард повинен мати власне або орендоване приміщення площею не менше ніж 5 квадратних метрів, яке призначене для надання фінансових послуг та супутніх ломбардних послуг, у тому числі окреме приміщення для зберігання заставленого майна, яке повинне бути обладнане необхідними засобами безпеки, зокрема, охоронною сигналізацією та/або відповідною охороною;
 • установчі документи ломбарду повинні мати вичерпний перелік видів фінансових послуг та супутніх ломбардних послуг, які планує надавати ломбард;
 • заявлений в установчих документах ломбарду статутний капітал повинен бути сформований відповідно до законодавства та установчих документів на дату подання заяви про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ;

Реєстрація ломбарду передбачає вимоги до керівника ломбарду, яких необхідно суворо дотримуватися, щоб можна було відкрити дану фінансову установу. Зокрема, він повинен:

 1. мати повну вищу освіту;
 2. пройти курси підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Держфінпослуг;
 3. мати 5 років трудового стажу (для керівника);
 4. мати 1 рік трудового стажу на ринку фінансових послуг або 2 роки трудового стажу на керівних посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю (для бухгалтера);
 5. протягом останніх п'яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації ;
 6. не мати непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Види послуг, які може надавати ломбард

Відкриття ломбарду дає можливість виконувати такі послуги:

По-перше, ломбард надає фінансові послуги:

 • надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
 • надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

По-друге, це супутні послуги:

 • оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;
 • надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;
 • реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.

Ломбард може створювати свої відокремлені підрозділи, шляхом внесення інформації про такі підрозділи до державного реєстру фінансових установ. Здійснення ж діяльності через відокремлені підрозділи до внесення про них інформації заборонено.

У більшості випадків ломбарди при проведенні ломбардних операцій в якості предметів застави використовують вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, тобто при процедурі повернення стягнення на заставлене майно здійснюють відчуження прийнятих під заставу від населення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, тому для здійснення зазначених операцій з відчуження вони, згідно статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р. № 1775-III, повинні отримати такий документ як ліцензія на ломбард, яка дає право на здійснення оптової, роздрібної, комісійної торгівлі, торгівлі скупленими у населення та прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Отримання ліцензії на ломбард

Для отримання ліцензії ломбард подає до Держфінпослуг заяву та необхідний комплект документів, які подаються до Держфінпослуг.

Держфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії не пізніше тридцяти календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

 • недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;
 • невідповідність заявника згідно з поданими документами цим Ліцензійним умовам.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у заяві про видачу ліцензії та документах, поданих для отримання ліцензії, реєстрація ломбарду є неможливою. В такому випадку заявник може подати до Держфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії, не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

Компанія «Юстком» має великий практичний досвід у реєстрації ломбардів, а тому якісно та швидко отримає для Вас всі необхідні документи для відкриття ломбарду. Звертайтеся, ми допоможемо Вам зареєструвати ломбард!