Юридична допомога для Вашого бізнесу

(044) 469 00 10,   (050) 440 40 64

Ми в соц. мережах: Юстком у Facebook Юстком у Google+ Юстком у Twitter

Фінансові установи. Реєстрація фінансових установ в Україні

Фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до чинного законодавства надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку.

Юридична компанія "Юстком" має великий практичний досвід у реєстрації таких фінансових установ як ломбард, кредитна спілка та аудиторська компанія. Звертайтеся і ми допоможемо Вам зареєструвати фінансову установу та отримати всі необхідні ліцензії!

Види фінансових установ в Україні

Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001р. Фінансові установи в Україні поділяють на:

 • банки;
 • кредитні спілки;
 • ломбарди;
 • лізингові компанії;
 • довірчі товариства;
 • страхові компанії;
 • установи накопичувального пенсійного забезпечення;
 • інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг.

Фінансові установи можуть створюватися у будь-якій організаційно-правовій формі, якщо закони з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг не містять спеціальних правил та обмежень.

Фінансові установи займаються наданням сукупності послуг, зокрема:

 1. приймають від населення вклади та інші кошти, які підлягають поверненню;
 2. надають позику;
 3. здійснюють фінансовий лізинг;
 4. послуги з переказу грошей або цінностей;
 5. споживчий кредит, іпотечний кредит, факторинг з правом або без права регресу, та фінансування комерційних операцій (включаючи неустойки).
 6. фінансові гарантії або зобов'язання;
 7. торгові операції із:
  • засобами грошового ринку (чеки, векселі, депозитні сертифікати, похідні від них тощо);
  • іноземною валютою;
  • обмінними інструментами, цінними паперами за банківськими відсотками та індексами;
  • переказними цінними паперами;
  • ф'ючерсна торгівля товарами;
 8. участь у випуску цінних паперів і надання фінансових послуг, пов'язаних з їх випуском;
 9. індивідуальне і колективне управління портфелем цінних паперів;
 10. зберігання та адміністрування готівки або ліквідних цінних паперів від імені інших осіб;
 11. інші види інвестування, адміністрування або управління фондами, грошима чи коштами від імені інших осіб;
 12. організація страхування життя та інших видів страхування, пов'язаних з інвестиціями.

Кредитна спілка – це неприбуткова фінансова установа, діяльність якої спрямована на обслуговування фінансових потреб членів кредитної спілки за рахунок об'єднання їх грошових внесків. Головне призначення даного виду фінансових установ — надання можливості членам спілки швидко отримувати кредити на зручних для них умовах. Вступаючи до кредитної спілки, потрібно сплатити вступні та обов`язкові пайові внески, які передбачені статутом. Вони — основа її капіталу. Залучені таким чином кошти пускають в оборот — в більшості випадків надають кредити, а проценти за користування ними стають ще одним джерелом поповнення коштів спілки.

Ломбард – це кредитно-фінансова установа, виключним видом діяльності якої є кредитування фізичних осіб під заставу на певний строк під процент та надання супутніх послуг (оцінка предметів застави, зберігання цінностей, реалізація заставного майна з аукціонів, скуповування дорогоцінних металів та каміння тощо).

Аудиторська компанія — організація, яка має ліцензію на право здійснення аудиторської діяльності на території України та займається виключно наданням аудиторських послуг.

До аудиторських компаній висувається ряд вимог, яких вони мають дотримуватися, щоб займатися аудиторською діяльністю, а саме:

 • займатися тільки аудиторською діяльністю;
 • право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фірми, які включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
 • загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не може перевищувати 30 відсотків.
 • керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.

Реєстрація фінансових установ в Україні: основні етапи та процедура

Реєстрація фінансових установ в Україні включає в себе:

 1. державну реєстрацію та внесення в ЄДРПОУ;
 2. внесення інформації в реєстр фінансових установ України;
 3. отримання ліцензії (ліцензій) на обраний вид діяльності.

Вибір організаційної форми – дуже важливе питання при створенні фінансової установи, бо залежно від форми можуть застосовуватися різні обмеження і додаткові вимоги. Такими фінансовими установами є ломбарди, кредитні спілки, страхові компанії.

Реєстрація фінансових установ передбачає розробку такого важливого документа як статут, який має відповідати нормам і вимогам тих законодавчих актів, якими регулюється діяльність фінансової установи того чи іншого виду.

Обов’язковим є отримання ліцензії для здійснення таких видів діяльності фінансових установ:

 1. страхова діяльність;
 2. діяльність з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення
 3. діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів
 4. діяльність з надання будь-яких фінансових послуг, які передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

Будь-яка фінансова установа має надавати послуги тільки за адресою, яка вказана в статутних документах. До приміщення висуваються суворі вимоги, зокрема, воно повинно знаходитися у власності або оренді. Багато спеціальних вимог виникає при реєстрації кредитної спілки та ломбарду.

Наступним етапом реєстрації фінансової установи є внесення відомостей до державного реєстру фінансових установ України.

Відповідно до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 28.08.2003 N 41, Державний реєстр фінансових установ - система одержання, накопичення, зберігання, захисту, використання та поширення адміністративної інформації (даних) про фінансову установу.

Документом, що підтверджує статус фінансової установи, є Свідоцтво фінансової установи, яке не підлягає передачі для використання іншими юридичними або фізичними особами для надання фінансових послуг. Воно має бути розміщене в доступному для огляду споживачами фінансових послуг місці за місцезнаходженням фінансової установи.

Розглянемо реєстрацію такої фінансової установи як ломбард. Ломбард створюється у формі повного товариства, засновниками якого можуть бути як юридичні, так і фізичні особи (зареєстровані як суб'єкти підприємництва), які займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном. Кожен з учасників ломбарду може бути засновником тільки одного повного товариства. Важливою особливістю повного товариства є його найменування, при виборі якого потрібно враховувати вимоги Цивільного та Господарського Кодексів, Закону України "Про господарські товариства", а також нормативно-правових актів Держфінпослуг.

Повне найменування ломбарду повинно містити слова "повне товариство", "ломбард", найменування або прізвища, імена та по батькові (ініціали) всіх учасників товариства. Якщо учасників багато, то можна вказати одного учасника, про в такому випадку необхідно додати слова "і компанія".

Важливим питанням при створенні ломбарду є підбір кваліфікованого персоналу. У ломбарду, як і у будь-якого підприємства, повинен бути керівник і головний бухгалтер, які повинні відповідати вимогам Держфінпослуг щодо освіти і стажу роботи. Вони повинні пройти курси підвищення кваліфікації за затвердженою Держфінпослуг типовою програмою, та здати іспит на право здійснення подібної діяльності.

Якщо Вашою метою є створення фінансової установи, Ви звернулися за вірною адресою. Кваліфіковані співробітники компанії "Юстком" допоможуть Вам зареєструвати ломбард, кредитну спілку чи аудиторську компанію.