Юридична допомога для Вашого бізнесу

(044) 469 00 10,   (050) 440 40 64

Ми в соц. мережах: Юстком у Facebook Юстком у Google+ Юстком у Twitter

Ліцензія на відходи.
Ліцензія на вторинну сировину

ліцензія на вторинну сировину

Послуга не надається.

Провадження діяльності, пов’язаної зі збиранням, заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини більше не потребує ліцензії.

Ліцензію для цього виду діяльності отримувати не потрібно!


Застаріла інформація

Збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини – це діяльність, яка пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням, перевезенням, реалізацією і постачанням відходів переробним підприємствам на утилізацію.

Перелік окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню, затверджено Постановою №183 Кабінету Міністрів України від 28.02.2001р.

До даних відходів відносять такі з них:

 • полімерні відходи
 • відходи гумові, у тому числі: зношені шини

Збирання і заготівля макулатури та склобою можуть здійснюватись без ліцензії

Ліцензія на вторсировину не потрібна для здійснення діяльності фізичних осіб, пов'язаної зі збиранням та реалізацією окремих видів відходів як вторинної сировини спеціалізованим підприємствам, а також здійснення діяльності юридичних осіб, пов'язаної з накопиченням і реалізацією окремих видів відходів як вторинної сировини, які утворюються в результаті їх власної діяльності.

 • Вартість послуги:6000 грн
 • Вартість офіційної плати за ліцензію: 1 мінімальна заробітна плата: 1853 грн
 • Термін, на який видається: безстроково
 • Термін отримання ліцензії: 25 днів
 • Орган ліцензування: Міністерство екології та природних ресурсів України

Ліцензія на відходи: необхідні документи

Для того, щоб отримати такий документ як ліцензія на відходи, суб’єкт господарювання повинен подати такий пакет документів:

 • заява відповідного зразка; заповнюємо ми
 • виписка з єдиного державного реєстру;
 • копія довідки про внесення до ЄДРПОУ;
 • копія договору оренди;
 • довідка про наявність матеріально - технічної бази; заповнюємо ми
 • довіреність.

А також документи, що надаються за наявності:

для збирання та заготівлі відходів полімерних:

 • документ, що підтверджує право власності або користування виробничими чи складськими приміщеннями;
 • документ, що підтверджує наявність стаціонарних або пересувних приймальних пунктів (у разі їх наявності);
 • документ, що підтверджує наявність вагів для статистичного зважування з діапазоном зважування від 1 кг, які пройшли відповідну метрологічну повірку;
 • вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше 200 кг;
 • обладнання призначене для оброблення відходів полімерних (пресове, подрібнювальне, тощо);

для збирання та заготівлі відходів гумових, у тому числі зношених шин:

 • документ, що підтверджує право власності або користування територією з твердим покриттям або відповідним складським приміщенням для належного зберігання відходів гумових, у тому числі зношених шин;
 • вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше 200 кг;
 • обладнання для оброблення (перероблення) зношених шин;
 • документ, що підтверджує наявність автоваг, які пройшли відповідну метрологічну повірку .

Ліцензія на вторинну сировину: вимоги до суб’єкта господарювання

Ліцензія на вторинну сировину видається суб'єкту господарювання за умови дотримання переліку вимог:

1.для збирання та заготівлі відходів полімерних:

 • виробничі або складські приміщення площею, необхідною для зберігання відходів полімерних;
 • стаціонарні або пересувні приймальні пункти (у разі їх наявності);
 • ваги для статистичного зважування з діапазоном зважування від 1 кг, які пройшли відповідну метрологічну повірку;
 • вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше 200 кг;
 • обладнання для оброблення відходів полімерних (пресове,подрібнювальне, тощо);

2.для збирання та заготівлі відходів гумових, у тому числі зношених шин;

 • територія з твердим покриттям або відповідне складське приміщення для належного зберігання відходів гумових, у тому числі зношених шин;
 • вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше 200 кг;
 • обладнання для оброблення (перероблення) зношених шин;
 • автоваги.

Приймальний пункт відходів як вторинної сировини - стаціонарний чи пересувний відокремлений підрозділ підприємства із збирання, заготівлі відходів як вторинної сировини, який здійснює приймання, закупівлю відходів як вторинної сировини від фізичних або юридичних осіб на підставі відповідної ліцензії.

Ліцензія на збір вторсировини: правила поводження зі зношеними шинами

Зношена шина – шина, яка зазнала змін від будь-якого типу використання чи зносу.

Суб’єкти господарювання зі збирання, заготівлі та утилізації зношених шин здійснюють таку діяльність:

 1. безпосередньо виконують роботи зі збирання, заготівлі та утилізації зношених шин;
 2. ведуть облік кількості зношених шин, що ними збираються, зберігаються, перевозяться, обробляються та утилізуються, і щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають інформацію про відповідні відходи, у тому числі діяльність, пов’язану з ними, Міністерству екології та природних ресурсів України та Державній екологічній інспекції.

Збирання зношених шин здійснюється через мережу стаціонарних та пересувних приймальних пунктів суб’єктів господарювання із збирання, заготівлі та утилізації зношених шин та спеціалізованих підприємств.

Суб’єкти господарювання, в разі отримання такого документа як ліцензія на збір вторсировини, зокрема на переробку зношених шин, зобов’язані вживати заходів щодо недопущення таких дій:

 1. попадання зношених шин у місця видалення відходів;
 2. захаращення зношеними шинами земель і ґрунтів;
 3. недопущення неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в результаті здійснення утилізації зношених шин спалювання зношених шин.

Збирання і заготівля окремих видів відходів як вторсировини

Закон України "Про відходи" №187/98-ВР від 05.03.1998р. визначає збирання i заготівлю відходів як вторинної сировини як діяльність, що пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією i постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також наданням послуг у цій сфері.

Постановою Кабінету Міністрів України №1698 від 14.11.2000р. органом ліцензування для даного виду господарської діяльності визначено Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Відповідно до Постанови КМУ №1755, плата за отримання такого виду документа як ліцензія на вторсировину становить одну мінімальну заробітну плату, виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, крім плати, розмір якої встановлений законами.

Ліцензія на вторсировину: порядок отримання

Процедура отримання такого документа як ліцензія на вторсировину включає в себе декілька етапів.

Перший етап передбачає виконання таких дій суб’єктом господарювання:

 1. одержання дозволу від спеціальних органів на використання спеціальних відведених місць або об'єктів (місце розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси споруджень ділянки надр і т.п.)
 2. одержання дозволу на будівництво або реконструкцію об'єктів на спеціальній території
 3. проходження певної підготовки працівниками, які будуть працювати в сфері збору, заготівлі вторинної сировини.

Другий етап отримання такого документа як ліцензія на вторсировину передбачає проходження державної екологічної експертизи в підрозділі або в комісії спеціального уповноваженого центрального органа виконавчої влади з питань екології й природних ресурсів.

Термін дії ліцензії є необмеженим, що визначено Постановою КМУ № 1755 від 29.11.2000 р. "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу", де вказано, що термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності є необмеженим, плата за отримання ліцензії на провадження видів господарської діяльності становить одну мінімальну заробітну плату (крім пункту 4 цієї постанови) виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, крім плати, розмір якої встановлений законом.

Співробітники компанії "Юстком" допоможуть Вам отримати ліцензію на вторинну сировину на професійному рівні та в короткі терміни. Звертайтеся, ми отримаємо для Вас такий важливий документ як ліцензія на відходи!