Юридична допомога для Вашого бізнесу

(044) 469 00 10,   (050) 440 40 64

Ми в соц. мережах: Юстком у Facebook Юстком у Google+ Юстком у Twitter

Ліцензія на металобрухт. Заготівля та переробка металобрухту кольорових і чорних металів

Ваше підприємство хоче займатися заготівлею та переробкою металобрухту кольорових та чорних металів? Для провадження даного виду діяльності необхідна ліцензія на металобрухт, яку Вам допоможуть отримати фахівці компанії "Юстком".

Відповідно до Закону України "Про металобрухт" від 05.05.1999 р., металобрухт - непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів.

Ліцензія на металобрухт не потрібна фізичним особам, діяльність яких пов'язана із збиранням та реалізацією побутового брухту чорних та кольорових металів, а також діяльність фізичних осіб - суб'єктів господарювання і юридичних осіб, яка пов'язана із збиранням та реалізацією промислового брухту чорних та кольорових металів, що утворився в результаті їх діяльності.

Перелік документів для отримання ліцензії на металобрухт

Суб’єкт господарювання, який бажає отримати ліцензію а металобрухт, подає заяву про видачу ліцензії та перелік документів для отримання ліцензії на металобрухт:

 • акт обстеження кожного зазначеного у заяві спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту на відповідність вимогам Закону України "Про металобрухт";
 • засвідчену в установленому порядку копію установчих документів суб'єкта господарської діяльності;
 • засвідчену в установленому порядку копію дозволу територіального управління Держнаглядохоронпраці на початок роботи кожного спеціалізованого підприємства або спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи його приймального пункту за вказаними у заяві адресами;
 • засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним земельної ділянки (виробничої площі), де буде здійснюватися відповідний вид господарської діяльності;
 • довідку про відповідність суб'єкта господарювання вимогам, що ставляться до спеціалізованого металургійного переробного підприємства (у разі здійснення металургійної переробки металобрухту).

Ліцензія на заготівлю та переробку металобрухту не може бути видана, якщо вказані недостовірні дані в документах, які подані заявником для отримання ліцензії, а також у випадку невідповідності заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам.

Документи для отримання ліцензії на металобрухт приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

Підставами для видачі дубліката ліцензії є:

 • втрата ліцензії;
 • пошкодження ліцензії.

У випадку втрати ліцензії ліцензіат повинен звернутися з відповідною заявою про видачу дубліката ліцензії, до якої додається документ, який засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Ліцензія на металобрухт: вимоги до суб’єктів господарювання

Субєкт господарювання, який бажає отримати ліцензію на збір, заготівку і переробку чорного і кольорового металобрухту, повинен орендувати майданчики для складування металу загальною площею не менше 500 м.кв. для кольорових і 1000 м.кв. чорних металів. Якщо майданчиків (приймальних пунктів) декілька, то до ліцензії необхідно замовити копії ліцензії на кожну з них і пройти повну процедуру узгоджень на кожний майданчик. Потім потрібне обстеження майданчика пожежною службою, СЕС, здобуття дозволу управління екології, дозвіл на початок робіт і дозвіл на експлуатацію устаткування Держнаглядохоронпраци. Необхідно пройти радіологічний контроль і провести навчання персоналу, придбати дозиметр, комплект для визначення якості лому кольорових металів (або укласти договір з хімічною лабораторією), ваги, контейнери для окремого зберігання різних кольорових металів, навантажувально-розвантажувальну техніку.

Обов’язковою вимогою для отримання такого документа як ліцензія на металобрухт є надання документів, які підтверджують право власності на землю, на якій розташовані майданчики для зберігання і первинної обробки металу та акт обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих, спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам законодавства.

Даний Акт складається в чотирьох примірниках та реєструється в обласних держадміністраціях, по місцю розташування спеціалізованого підприємства або його приймального пункту. Один примірник акта суб'єкт господарської діяльності надає до Мінпромполітики, інші зберігаються в обласній держадміністрації, районній держадміністрації та у суб'єкта господарювання. Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики) — центральний орган виконавчої влади, що здійснює ліцензування господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів згідно з чинним законодавством.

Оформлення документів, які засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є обов'язковим для суб’єктів господарювання. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року.

Ліцензіат повинен повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У випадку виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом 10 робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом із документами або їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зазначені зміни.

Заготівля та переробка металобрухту: вимоги до приміщення

На видному місці при вході на територію підприємства, яке займається таким видом діяльності як заготівля та переробка металобрухту, та його приймальних пунктів повинна бути вивіска, де зазначене найменування суб'єкта господарювання, вид господарської діяльності, на який отримано ліцензію, серії, номера ліцензії та строку її дії.

Забороняється здійснення заготівлі, переробки металобрухту на територіях портів, залізничних станцій.

На території суб’єкта господарювання, на якій буде здійснюватися така господарська діяльність як заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів повинні бути:

 1. виробничі приміщення або криті приміщення для зберігання металобрухту;
 2. брухтопереробне обладнання: пакетувальний прес (із зусиллям остаточного пресування не менше ніж 50 кН) або механічні чи гідравлічні ножиці (з потужністю електропривода не менше ніж 5 кВт), або спеціальне обладнання з подрібнення, сортування чи вилучення кольорового металобрухту;
 3. вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше ніж 500 кг, яке пройшло технічний огляд в установленому законодавством порядку;
 4. ваги з діапазоном зважування не менше ніж 500 кг, які зареєстровані та повірені в установленому законодавством порядку;
 5. тара або відсіки для відокремленого зберігання металобрухту відповідно до вимог ДСТУ 3211 (ГОСТ 1639);
 6. вимірювальний засіб, що забезпечує проведення радіаційного контролю і повірений в установленому законодавством порядку.

Спеціалізовані підприємства, які отримали такий документ як ліцензія на металобрухт, повинні мати у власності або закріплене за підприємствами на праві господарського відання вагове, брухтопереробне, вантажопідйомне обладнання, що не може одночасно передаватись у використання іншому суб'єкту господарювання для здійснення заготівлі, переробки металобрухту кольорових металів на підставі будь-яких цивільно-правових договорів.

Отримання ліцензії на металобрухт: оплата за ліцензію

Згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 №1775-ІІІ, постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 №1755 здійснюється така плата за отримання ліцензії на металобрухт:

 • за видачу ліцензії у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • за видачу копії ліцензії у розмірі одного неоподатковуваного мінімума доходів громадян;
 • за переоформлення ліцензії у розмірі п"яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • за видачу дубліката ліцензії у розмірі п"яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Плата, яка вноситься суб’єктом господарювання за видачу та переоформлення ліцензії, а також за видачу копії та дубліката ліцензії, зараховується до Державного бюджету України і вноситься на рахунки територіального органу Державного казначейства №3510 в установах Національного банку та №2510 в установах комерційних банків. Плата за видачу ліцензії вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії.

Фахівці компанії "Юстком" отримають для Вас ліцензію на здійснення такої діяльності як заготівля та переробка металобрухту кольорових і чорних металів. Звертайтеся, ми допоможемо Вам!