Юридична допомога для Вашого бізнесу

(044) 469 00 10,   (050) 440 40 64

Ми в соц. мережах: Юстком у Facebook Юстком у Google+ Юстком у Twitter

Ліцензія туроператора. Отримання ліцензії туроператора

Здійснення туроператорської діяльності в Україні потребує отримання такого документа як ліцензія туроператора.

Компанія "Юстком" - Ваш надійний помічник в отриманні ліцензій на туроператорську діяльність, яка потребує ліцензування. Ми гарантовано отримаємо для Вас ліцензію туроператора "під ключ". Допоможемо підготувати необхідні документи для отримання ліцензії. Звертайтеся, ми отримаємо для Вас ліцензію туроператора в стислі строки! Швидко гарантовано!

Необхідні документи

 • Виписка з Єдиного Державного Реєстру;
 • заява про видачу ліцензії;
 • нотаріально засвідчену копію довідки з банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб’єкта господарювання у розмірі, визначеному ст.15 Закону України "Про туризм" (банківська гарантія) на 20 000 Евро;
 • копію договору із страховою компанією про обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) туристів, що здійснюють туристичні подорожі;
 • відомості за підписом заявника - суб’єкта господарювання про наявність власного або орендованого службового.
 • Довіреність на представництво Замовника в органах державної влади.

Вартість послуги та терміни

 • Вартість наших послуг складає: 3000 грн. !БЕЗ ДОДАТКОВИХ ТА ПРИХОВАНИХ ЗАТРАТ;
 • Додатково сплачується державне мито: одна мінімальна заробітня плата; (1147 грн) + 17 грн за копію бланка Ліцензії;
 • Термін виконання послуги складає: 21 день.

До послуги входить

 1. Надання консультацій відносно вимог до Ліцензіата та Документів.
 2. Підготовка необхідних документів/відомостей;
 3. Представництво інтересів замовника в органаг державної влади на всіх єтапах отримання ліцензії;
 4. Отримання та відправка ліцензій/дозволів Замовнику.
 5. Гарантія повної компенсації при ФОРС-МАЖОРІ.

При отриманні Ліцензіі на медичну практику присутність клієнта не обов’язкова. Ми допоможемо Вам позбутися зайвого бюрократичного клопоту!

 

Звертайтеся, співробітники компанії "Юстком" надійно отримають необхідну Вам ліцензію в короткі строки

Більш детально щодо провадження туроператорської діяльності в Україні Ви можете ознайомитися нижче.

 

Ліцензія туроператора

Туроператорська діяльність - виключна діяльність, тобто туроператор не має права провадити інші види господарської діяльності, крім тих, що визначені Законом України "Про туризм" та Ліцензійними умовами.

Туристичний оператор - юридична особа, створена згідно з чинним законодавством України, для якої виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг та яка в установленому порядку отримала ліцензію на

туроператорську діяльність.

Отримання ліцензії туроператора: вимоги до суб’єкта господарювання

Туроператор зобов’язаний дотримуватися таких організаційних вимог щодо здійснення своєї діяльності:

 • провадити діяльність у галузі туризму, яка підлягає ліцензуванню, лише за наявності відповідної ліцензії.
 • надавати туристичні послуги, що підлягають обов'язковій сертифікації, після проведення такої сертифікації в установленому порядку.
 • залучати до надання туристичних послуг осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам, що визначені цими Ліцензійними умовами, а у випадках, визначених чинним законодавством України, мають відповідні дозволи на право pдійснення туристичного супроводу.
 • надавати туристичні послуги в обсягах та в терміни, обумовлені договором про туристичне обслуговування.
 • виконувати вимоги чинного законодавства України щодо забезпечення безпеки туристів, охорони туристичних ресурсів України та довкілля.

 

Загальною вимогою до службового приміщення (офісу) для провадження туроператорської діяльності є те, що туроператор повинен мати службове приміщення (офіс), яке відповідає наступним вимогам:

 • - має інформаційну вивіску або зовнішню рекламу із зазначенням найменування згідно з установчими документами та логотипу (за його наявності).
 • - при вході в службове приміщення туроператора розміщується інформація про режим його роботи.

Туроператор на видному для туриста місці повинні розмістити такі документи:

  • копію ліцензії;
  • копію свідоцтва про державну реєстрацію;
  • копію довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності ліцензіата;
  • відомості про працівників: прізвище, ім'я, по батькові керівника, його заступників, головного бухгалтера, менеджерів;
  • книгу відгуків та пропозицій громадян;
  • ліцензійні умови;
  • адреси та телефони центрального та місцевого органів виконавчої влади в галузі туризму, територіального управління у справах захисту прав споживачів, перелік номерів телефонів, факсів ліцензіата.

 

Також існують кваліфікаційні вимоги до кадрового складу працівників туроператора, зокрема, керівник туроператора, керівник філії, іншого відокремленого підрозділу туроператора зобов’язаний мати вищу освіту та стаж роботи в галузі туризму не менше 3 років або вищу освіту в галузі туризму. У штаті туроператора повинно налічуватися не менше 50 відсотків фахівців, які мають стаж роботи в галузі туризму не менше 3 років або вищу освіту в галузі туризму.

Туроператор для покриття своєї відповідальності за збитки, що можуть бути заподіяні туристу у випадку виникнення обставин його неплатоспроможності чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом, які пов'язані з необхідністю покриття витрат туриста з його повернення в місце постійного проживання (перебування), відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених договором, повинен надати підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності (гарантію банку або іншої кредитної установи) перед туристом в установленому порядку.

Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має становити суму, еквівалентну не менше ніж 20 000 євро.

Розмір фінансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в'їзного туризму, має становити суму, еквівалентну не менше ніж 10 000 євро.

Банківська гарантія видається на термін, що перевищує на три місяці термін дії ліцензії туроператора.

 

Порядок отримання ліцензії туроператора

Документи на отримання ліцензії туроператора подаються керівником суб’єкта господарювання (при наявності посвідчення особи, напр. паспорт), довіреною особою (при собі мати доручення з підтвердженням повноважень, посвідчення особи, наприклад, паспорт. Документи без заяви та опису не приймаються.

Рішення щодо видачі або відмови у видачі ліцензії уповноважений орган приймає не більше ніж 10 робочих днів з дати прийняття заяви та відповідних документів.

Ліцензію отримує керівник суб`єкта господарювання, а в разі його відсутності - уповноважений ним представник за наявності доручення з підтвердженням повноважень.

Особа, що одержує ліцензію, надає паспорт та копію платіжного документу що підтверджує оплату за видачу ліцензії (разом з оригіналом, який після перевірки повертається).

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 плата, яка вноситься суб`єктом господарювання за видачу та переоформлення ліцензії, зараховується до Державного бюджету України і вноситься на балансові рахунки територіальних органів Державного казначейства за місцем державної реєстрації суб’єкта господарювання (код бюджетної класифікації 22011800).

Плата за ліцензію туроператора здійснюється після того, як прийнято рішення про видачу ліцензії – 1 мінімальна заробітна плата на момент прийняття рішення про видачу ліцензії,плата за видачу кожної копії ліцензії (для підрозділів, філій, офісних приміщень) - 1 неоподаткований мінімум доходів громадян (17 гривень)

Анулювання, переоформлення ліцензії туроператора

Ліцензія туроператора може бути анульована за наявності таких підстав:

- за заявою туроператора про анулювання ліцензії;

- акт про повторне порушення туроператором ліцензійних умов;

- рішення про скасування державної реєстрації туроператора;

- акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих туроператором для одержання ліцензії;

- акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній чи фізичній особі для провадження господарської діяльності;

- акт про встановлення факту неподання в установлений термін повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

- акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

- неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для туроператорської діяльності.

Анулювання ліцензії забороняє проводити туроператорську діяльність. Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слова "туроператор" без отримання ним ліцензії на здійснення відповідно туроператорської діяльності.

Не може бути видана ліцензія на туроператорську діяльність суб'єкту господарювання із назвою, тотожною назві іншого суб'єкта підприємницької діяльності, якому ліцензія видана раніше і інформація про нього внесена до відповідного реєстру.

Звертайтеся,

З Повагою, співробітники компанії "Юстком"!