Юридична допомога для Вашого бізнесу

(044) 469 00 10,   (050) 440 40 64

Ми в соц. мережах: Юстком у Facebook Юстком у Google+ Юстком у Twitter

Ліцензія на працевлаштування за кордон. Отримання ліцензії на працевлаштування за кордон.

Послуга тимчасово не надається

Посередницька діяльність зі здійснення працевлаштування на роботу за кордоном можлива лише на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством.

Компанія "Юстком" - Ваш надійний помічник в отриманні ліцензій на працевлаштування за кордон, яка потребує ліцензування. Ми гарантовано отримаємо для Вас дану ліцензію "під ключ". Допоможемо підготувати необхідні документи для отримання ліцензії. Звертайтеся, ми отримаємо для Вас ліцензію на працевлаштування за кордон в стислі строки! Наш девіз: швидко, якісно, надійно!

Вартість отримання ліцензії на працевлаштування за кордон та терміни виконання:

 • Вартість наших послуг складає 3000 грн.
 • Додатково сплачується державне мито: мінімальна заробітня плата (1147грн); + 17 грн за її копію;
 • Термін виконання послуги складає: 20 днів

До послуги входить:

 • Надання консультацій відносно вимог до ліцензіата та документів.
 • Підготовка необхідних документів/відомостей;
 • Представництво інтересів замовника в органах державної влади на всіх етапах отримання ліцензії;
 • Отримання та відправка ліцензії клієнту.
 • Гарантія повної компенсації при форс-мажорі.

При отриманні ліцензії на працевлаштування за кордон присутність клієнта не обов'язкова. Ми допоможемо вам позбутися зайвого бюрократичного клопоту!

Для того, щоб отримати такий документ як ліцензія на працевлаштування за кордон, суб’єкт господарювання повинен подати до органу ліцензування такі документи:

 1. заяву встановленого зразка;
 2. виписка з єдиного державного реєстру;
 3. нотаріальну копію довідки статистики ЄДРПОУ;
 4. копію документа, яка підтверджує право власності або оренди приміщення під офіс;
 5. нотаріальну копію дозволу на працевлаштування громадян України, виданого роботодавцю уповноваженим органом країни працевлаштування (якщо договір підписаний з роботодавцем);
 6. копію дозволу на здійснення посередницької діяльності з працевлаштування громадян України, виданого уповноваженим органом країни працевлаштування (якщо договір підписаний з посередником);
 7. копію витягу з документа іноземного суб'єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавство в країні іноземного суб'єкта господарювання не передбачено отримання дозволуна працевлаштування закордоном;
 8. нотаріальну копію зовнішньоекономічного договору, підписаного з іноземним суб'єктом господарської діяльності;
 9. копію проекту трудового договору, завірена іноземним роботодавцем;
 10. довіреність.

Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Ліцензія на працевлаштування за кордон. Детальна інформація

Посередництво в працевлаштуванні на роботу за кордоном - надання суб'єктами господарської діяльності послуг з пошуку роботи відповідно до заявок роботодавців стосовно вакантних робочих місць та посад.

Отримання ліцензії на працевлаштування за кордон: вимоги до суб’єктів господарювання

При провадженні діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, суб’єкт господарювання зобов’язаний дотримуватися вимог, зазначених в Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, затверджених Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 06.09.2010 N 272. Зокрема, суб’єкт господарювання зобов’язаний мати приміщення. Підтвердженням про наявність у ліцензіата приміщення є документ на право власності ліцензіата або оренди ним приміщення для провадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном. На вході до офісу суб’єкта господарювання повинна розміщуватися вивіска, на якій зазначені такі дані:

 • найменування ліцензіата згідно з найменуванням,
 • інформації про режим роботи ліцензіата.

В офісі суб’єкта господарювання, де проводиться прийом громадян, на доступному місці мають розміщуватися такі нормативно-правові акти та документи:

 • інформація про суб’єкта господарювання, місцезнаходження, номери телефонів, прізвище, ім'я та по батькові керівника або власника;
 • копія виписки з ЄДР;
 • фотокопія ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордон;
 • перелік країн, до яких субєкт госодарювання / ліцензіат має право працевлаштовувати клієнтів;
 • засвідчена ліцензіатом інформація про майбутню роботу, загальні умови праці, проживання у іншій країні;
 • номери телефонів Міністерства праці;
 • Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
 • Закон України "Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності"
 • витяг із Закону України "Про захист прав споживачів" частина про надання послуг;
 • копія ліцензійних умов;
 • книга відгуків та пропозицій.

Суб’єкт господарювання під час надання клієнту послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоно має у письмовій формі укласти з ним договір по надання послуг з посередництва у працевлаштуванні закордон у двох примірниках, один з яких видається клієнту, а другий зберігається у лііцензіата. Контракт про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном повинен містити наступну інформацію:

 • номер, дату, місце укладання контракту;
 • найменування ліцензіата, номер та дату видачі ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордон;
 • номер телефону, адресу місцезнаходження чи місця провадження діяльності ліцензіату;
 • прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, номер телефону клієнта, що працевлаштовується;
 • визначення предмета контракту;
 • права, обов'язки та відповідальність сторін, а також фінансове зобов'язання;
 • умови розірвання, анулювання та зміни договору;
 • порядок вирішення спірних питань;
 • місце підписання трудового договору з іноземним роботодавцем;
 • термін дії договору;
 • визначення форс-мажорних обставин та дії при їх настанні;

Виконання договору між ліцензіатом та клієнтом про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном оформляється актом про надання послуг, який підписується обома сторонами.

Суб’єкт господарювання, який має такий документ як ліцензія на працевлаштування за кордон, та надає відповідні послуги, зобов’язаний дотримуватися таких вимог:

 • стати на облік до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, у районному міському центрі зайнятості за місцезнаходженням;
 • заповнювати реєстраційні картки громадян України за формою N 1 та подавати районному міському центру зайнятості за місцезнаходженням статистичну звітність за формою - трудова міграція;
 • вести журнал єдиного обліку клієнтів. Цей журнал повинен бути пронумерований,завірений та прошнурований печаткою ліцен.
 • зберігати конфіденційну інформацію, пов'язану з наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
 • не допускати дискримінації клієнтів за віком, статтю, походженням, релігійними та політичними переконаннями, національністю, місцем проживання та іншими ознаками.
 • не пропонувати посередництво у працевлаштуванні громадян на роботу за кордоном діяльність, яких заборонена або тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України чи міжнародними нормами.

Порядок отримання ліцензії з працевлаштування за кордон

Відповідно до ст. 10 ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" суб’єкт господарювання, який хоче здійснювати діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії. До заяви про видачу ліцензії додається весь пакет документів, вказаний вище. Ліцензія видається суб’єкту господарювання по рішенню комісії, яка проводить засідання через 10 днів після подачі документів.

Суб’єкт господарювання зобов'язаний повідомляти Міністерство праці про всі зміни даних, які зазначені в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У випадку виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом 10ти робочих днів подати до Мінпраці відповідне повідомлення в письмовій формі з документами або їх нотаріальнимикопіями, які підтверджують вказані зміни.

Переоформлення ліцензії з працевлаштування за кордон

Ліцензія з працевлаштування за кордон потребує переоформлення в таких випадках:

 • зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;
 • зміна місцезнаходження юридичної особи;
 • зміна місця проживання фізичної особи – підприємця.

Суб’єкт господарювання зобов'язаний протягом 10 робочих днів подати до Мінпраці заяву про переоформлення ліцензії за встановленою формою, разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами, що підтверджують зазначені зміни.

Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може здійснювати свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, яка видається Міністерством праці. Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

Анулювання ліцензії з працевлаштування за кордон

Анулювання ліцензії на працевлаштування за кордон відбувається в таких випадках:

 • встановлення факту неподання повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви на видачу ліцензії;
 • виявлення недостовірних відомостей, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;
 • про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній;
 • невиконання Ліцензійних умов.

Рішення про анулювання приймається Міністерством праці протягом 10 робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше 3 робочих днів із дати його прийняття.

Звертайтеся, співробітники компанії "Юстком" надійно отримають для Вас ліцензію на працевлаштування за кордон в короткі строки! Ми зробимо все, щоб надати послугу швидко та якісно