Юридична допомога для Вашого бізнесу

(044) 469 00 10,   (050) 440 40 64

Ми в соц. мережах: Юстком у Facebook Юстком у Google+ Юстком у Twitter

Ліцензування медичної практики. Отримання ліцензії на медичну практику.

Медична практика входить до переліку господарської діяльності, на зайняття якою необхідна ліцензія.

Компанія «юстком» - ваш надійний помічник в отриманні ліцензії на такий вид господарської діяльності, як медична практика. Ми гарантовано отримаємо для вас ліцензію на медичну практику "під ключ". Допоможемо підготувати необхідні документи для отримання ліцензії. Звертайтеся, ми отримаємо для вас ліцензію на медичну практику в стислі строки! Наш девіз: швидко, якісно, надійно!

Необхідні документи

 1. Виписка з єдиного державного реєстру;
 2. Відомості про матеріально технічну базу (мтб);
 3. Відомості про наявність персоналу;
 4. Відомості нпд;
 5. Довіреність на представництво в моз.

Вартість послуги та терміни

 1. Вартість наших послуг складає 5000 грн.
 2. Додатково сплачується державне мито: одна мінімальна заробітня плата; (1147 грн)
 3. Термін виконання послуги складає: 20 днів

До послуги входить

 1. Надання консультацій відносно вимог до ліцензіата та документів.
 2. Підготовка необхідних документів/відомостей;
 3. Представництво інтересів замовника в органаг державної влади на всіх єтапах отримання ліцензії;
 4. Отримання та відправка ліцензії клієнту.
 5. Гарантія повної компенсації при форс-мажорі.

При отриманні ліцензіі на медичну практику присутність клієнта не обов'язкова. Ми допоможемо вам позбутися зайвого бюрократичного клопоту!

Більш детально щодо провадження медичної практики в україні ви можете ознайомитися нижче.

Медична практика: вимоги до суб'єктів господарювання

Медична практика — діяльність, яка пов'язана з комплексом спеціальних заходів, спрямованих на сприяння поліпшенню здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, на діагностику, допомогу особам з гострими і хронічними захворюваннями й реабілітацію хворих та інвалідів, що здійснюється особами, які мають спеціальну освіту.

При провадженні господарської діяльності з медичної практики суб'єкт ліцензування повинен дотримуватись вимог законодавчих актів україни, зокрема, основ законодавства україни про охорону здоров'я, закону україни "про ліцензування певних видів господарської діяльності", "про екстрену медичну допомогу", "про захист населення від інфекційних хвороб" та ін.

Відповідно до ст. 74 основ законодавства україни про охорону здоров'я, медичною практикою можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, які встановлені довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам може підтверджуватися:

1) дипломом про вищу медичну освіту державного зразка;

2) сертифікатом лікаря-спеціаліста встановленого зразка, виданим вищими медичними навчальними закладами, закладами післядипломної освіти iii–iv рівнів акредитації відповідно;

3) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з лікарських спеціальностей;

4) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії зі спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою;

5) свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших спеціалістів з медичною освітою встановленого зразка, виданим вищими медичними навчальними закладами (закладами післядипломної освіти) i-iii рівнів акредитації.

Лікарі, які працюють менше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, не можуть займатися медичною практикою з цієї спеціальності і допускаються до неї лише після проходження стажування.

Забороняється використання одного кабінету, в якому провадиться медична практика, за різними функціональними призначеннями.

Спільне використання кабінетів різними суб'єктами господарювання для здійснення медичної практики повинно підтверджуватись договорами найму, оренди (суборенди) та відповідними документами (актами).

Медична практика здійснюється суб'єктами господарювання на підставі ліцензії та за таких умов:

 • Наявності приміщень, що відповідають відповідним санітарним нормам та правилам;
 • Наявності приладів, обладнання, оснащення відповідно до табеля оснащення виробами медичного призначення лікувальних та діагностичних кабінетів амбулаторно-поліклінічних закладів, стаціонарних відділень лікарень. При цьому засоби вимірювальної техніки повинні бути метрологічно перевірені;
 • Укомплектованості працівниками (лікарями, провізорами, молодшими спеціалістами з медичною та фармацевтичною освітою) для провадження господарської діяльності з медичної практики;
 • Дотримання вимог щодо атестації медичних працівників та фармацевтичних працівників;
 • Проходження медичними та фармацевтичними працівниками обов'язкових медичних оглядів;
 • Наявності входу та умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Фізична особа – підприємець, яка має намір займатися медичною практикою, зобов'язана:

А) затвердити:

Номенклатуру справ з медичної та фармацевтичної документації;

Правила та інструкції виконання маніпуляцій та процедур;

Інструкцію щодо правил миття й знезараження рук;

Перелік та вартість послуг, які відповідно до законодавства надаються пацієнтам;

Б) дотримуватись:

Нормативно-правових актів щодо перебування пацієнтів;

Встановлених норм щодо площ та розташування приміщень закладу відповідно до дбн в.2.2-10-2001 "будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я";

Вимог законодавства з охорони праці;

В) забезпечити:

 • Повірку засобів вимірювальної техніки, що використовуються в медичній практиці та підлягають метрологічній повірці;
 • Умови для миття й знезараження рук;
 • Дотримання санітарних норм і правил щодо вивезення та знищення побутового сміття та медичних відходів;

Г) зберігати лікарську таємницю;

Ґ) зберігати та надавати інформацію про пацієнта в установленому законодавством порядку;

Д) одержувати добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення;

Е) вести обліково-звітні статистичні форми у сфері охорони здоров'я відповідно до заявлених спеціальностей;

Є) проводити протиепідемічні заходи;

Ж) зберігати за місцем провадження діяльності:

 • Виписку з єдиного державного реєстру;
 • Інформацію про порядок дій при невідкладних станах;
 • Нормативно-правові документи, у тому числі нормативні документи з питань стандартизації, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 • Обліково-звітні статистичні форми відповідно до заявлених спеціальностей;
 • Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики;
 • Копії документів, у яких зазначаються освітньо-кваліфікаційні рівні медичних та фармацевтичних працівників (у разі їх найму).

В медичній практиці суб'єкти господарювання можуть застосовувати лише методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарські засоби, які дозволені до застосування міністерством охорони здоров'я україни. Суб'єкти господарювання, які займаються господарською діяльністю з медичної практики, зобов'язані затвердити перелік та вартість послуг, які відповідно до законодавства надаються пацієнтам.

Ліцензування медичної практики: необхідні документи

Для того, щоб отримати такий документ як ліцензія на медичну практику, суб'єкт господарювання повинен подати такий пакет документів:

 • Виписку з єдиного державного реєстру юридичної особи / фізичної особи - підприємця;
 • Довідку з управління статистики (єдрпоу);
 • Документи, які встановлюють право на володіння та користування нежитловим приміщенням, або документи, що підтверджують право власності на дане нежиле приміщення;
 • Дозвіл пожежної частини;
 • Дозвіл державної санітарно-епідеміологічної служби;
 • Довідку про відповідність матеріально - технічної бази суб'єкта господарювання;
 • Завірений нотаріально статут суб'єкта господарювання, в якому зазначено, що дана юридична особа має право займатися медичною практикою;
 • Копії документів, які підтверджують відповідність кваліфікації персоналу вимогам до ведення медичної практики (диплом державного зразка про медичну освіту або сертифікат лікаря-спеціаліста, виданий вищим медичним навчальним закладом iii - iv рівня акредитації, закладом післядипломної освіти);
 • Посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальністю;
 • Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних працівників, видане вищим медичним навчальним закладом, закладом післядипломної освіти i - iii рівня акредитації документ, що підтверджує стаж роботи за фахом на момент подачі заяви (засвідчена в нотаріальному порядку копія трудової книжки з наявністю даних за останні п'ять років або інший документ).
 • Банківські реквізити;
 • Номер свідоцтва платника пдв, індивідуальний номер платника податків.

До загальнодозволених видів медичної практики суб'єктів
підприємництва не відносяться:

- лікування онкологічних хворих;

- лікування хворих на інфекційні захворювання, в т.ч.
венеричні та заразні шкірні, снід;

- лікування хворих на наркоманію;

- лікування психічнохворих, які потребують невідкладної
госпіталізації;

- догляд та лікування ускладнень вагітності;

- хірургічні втручання, в т.ч. аборти, крім хірургічних
втручань на шкірі та підшкірній клітковині;

- проведення попередніх при прийнятті на роботу і періодичних
медичних оглядів працівників, які підлягають обов'язковим медичним
оглядам.

Порядок отримання ліцензії на медичну практику

 

Згідно з інструкцією про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на право здійснення медичної практики, проведення судово-медичної і судово-психіатричної експертизи, умови і правила здійснення цієї діяльності та контролю за їх дотриманням, затвердженою наказом ліцензійної палати при міністерстві економіки україни та міністерства охорони здоров'я україни від 22.03.96 n лп-6/60,

Рішення про видачу ліцензії на медичну практику приймається при відсутності зауважень відносно наданих документів за результатами правової та спеціальної експертизи в термін не пізніше 30 днів з дня реєстрації заяви та необхідних документів.

Міністерство для розгляду заяв суб'єктів підприємницької діяльності створює ліцензійну комісію, головою якої призначається заступник міністра.

За наявності негативного експертного висновку заявнику в межах того ж терміну письмово повідомляється про відмову у наданні ліцензії з зазначенням підстав відмови.

Бланк ліцензії є документом суворої звітності, який виготовляється у друкарні з обліковою серією та номером.

Проект ліцензії узгоджується юридичною службою міністерства, а підписується вона заступником міністра - головою комісії чи заступником голови, підпис яких скріплюється печаткою міністерства.

Ліцензія на медичну практику втрачає силу по закінченні строку її дії, скасуванні у встановленому порядку державної реєстрації або припиненні своєї діяльності суб'єктом підприємницької діяльності. Термін дії ліцензії складає три роки.

Ліцензія не підлягає передачі для використання іншою юридичною чи фізичною особою. Забороняється здійснення медичної практики без ліцензії. У випадку порушення цього положення, винні підлягають адміністративній та кримінальній відповідальності.

Ліцензія на медичну практику: зупинення дії, анулювання ліцензії

Зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії на медичну практику може здійснюватися за рішенням міністерства або ліцензійної палати при міністерстві економіки.

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності порушує ліцензійні умови та правила здійснення відповідного виду медичної практики, які передбачені чинним законодавством україни, дія ліцензії може бути зупинена на визначений термін до усунення цих порушень, а у разі повторного або грубого порушення - анульована.

Про зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії суб'єкта підприємницької діяльності повідомляє орган, що здійснює контроль за діяльністю у цій галузі, ліцензійну палату при міністерстві економіки україни та податкову інспекцію за місцем знаходження ліцензіата.

У випадку припинення провадження медичної практики за місцем провадження такої діяльності, на яке була видана копія ліцензії, ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення такої діяльності, надати повідомлення до міністерства охорони здоров'я україни за відповідною формою.

Звертайтеся, співробітники компанії "юстком" надійно отримають вам ліцензію на медичну практику в короткі строки