Юридична допомога для Вашого бізнесу

(044) 469 00 10,   (050) 440 40 64

Ми в соц. мережах: Юстком у Facebook Юстком у Google+ Юстком у Twitter

Реєстрація фізичної особи-підприємця (Реєстрація ФОП)

Київ та Київська область - 1000грн.

Компанія "Юстком" допоможе зареєструвати Вас як приватного підприємця, беручи на себе всі бюрократичні черги та ходіння по кабінетам в державних структурах. Реєстрація ФОП швидко та якісно!

ФОП (фізична особа-підприємець) - найбільш розповсюджена та проста організаційно правова форма ведення персональної господарської діяльності Україні. Найбільшими перевагами ведення саме такого виду підприємницької діяльності є простота та доступність ведення бухгалтерського обліку та податкової звітності, також ФОП не виключає можливості найманих працівників. Фізична особа підприємець може займатися майже всіма видами господарської діяльності а саме: торгівлею, виробництвом, посередництвом, наданням різноманітних послуг, та інше. Підприємцем може бути не лише громадянин України, ми також надаємо послуги реєстрації приватного підприємця і іноземним особам (не резидентам).

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця - засвідчення факту набуття чи позбавлення статусу приватного підприємця фізичною особою. Державна реєстрація передбачає вчинення реєстраційних дій, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру. 

Реєстрація фізичної особи-підприємця нашою компанією включає наступні послуги:

 • Консультування з питань Реєстрації ФОП;
 • Підготовка необхідного пакету документів для проведення реєстрації , а саме заяв, форм, доручень, квитанцій та інше;
 • Реєстрація в РДА м Києва та Київської обл.;
 • Постановка на облік в ДПІ;
 • Постановка на облік в ПФУ;
 • Реєстрація в органах Статистики;
 • Отримання свідоцтво єдиного податку (за необхідністю);
 • Отримання печатки/штампу (за необхідність).

Для проведення реєстрації фізичних осіб необхідні наступні документи:

 • Копія паспорту;
 • Копія ідентифікаційного номеру;
 • Нотаріальна довіреність;
 • КВЕД якими Ви плануєте займатися*- допоможемо правильно вибрати вже в процесі роботи

Реєстрація ФОП: вартість послуги та терміни виконання

 • 800 грн (одна тисяча грн.) – без печатки
 • 1300 грн (одна тисяча триста грн.) – з печаткою

Один робочий тиждень для повної реєстрації + окремо одержання Свідоцтва платника єдиного податка;

ВАРТІСТЬ включає витрати на оплату всіх державних зборів та додаткових витрат, але не включає вартість Нотаріальних послуг (вартість нотаріуса 240 грн.)

ВАША ПРИСУТНІСТЬ БУДЕ МІНІМАЛЬНА А САМЕ 1-2 РАЗИ, у нотаріуса та при отриманні вже готового пакету документів!

Реєстрація СПД : подача документів для реєстрації

Реєстрація приватного підприємця може здійснюватися лише виконавчим комітетом міськради міста обласного значення або районною, районною у містах Києві та Севастополі державною адміністрацією за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

Фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має ідентифікаційний номер, чи інша уповноважена нею особа, повинна подати особисто (чи надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) чи через довірену особу державному реєстратору за місцем проживання копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів (ідентифікаційний номер), реєстраційну картку (Форма № 10) на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, яка заповнюється від руки друкованими літерами, копію квитанції, виданої банком, або копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату реєстраційних дій; у випадку, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, подається нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування.

Документи, які подаються для проведення такої дії як реєстрація ФОП, державний реєстратор приймає за описом, копія якого в день надходження документів видається чи надсилається поштою фізичній особі. Опис повинен містити відмітку про дату надходження документів.

Усі документи, які подаються для такої дії як реєстрація СПД, повинні бути написані українською мовою. У випадку, якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, то державному реєстратору додатково потрібно надати паспорт. Довірена особа, яка представляє інтереси фізичної особи, що має намір стати підприємцем, зобов’язана пред'явити свій паспорт та довіреність.

Реєстрація приватного підприємця: порядок проведення.

Реєстрація ФОП передбачає, що перед початком проведення реєстрації підприємець повинен визначитися з видами діяльності, якими він буде займатись, та внести їх в реєстраційну картку. Види діяльності підприємець обирає згідно з Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕДом). Безумовно, краще вибрати декілька видів діяльності, щоб потім не довелося вносити зміни до державного реєстру при зміні виду діяльності.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення такої дії як реєстрація СПД, в таких випадках:

 1. подані не всі документи, які необхідні для проведення державної реєстрації;
 2. документи подані за неналежним місцем проживання фізичної особи;
 3. документи не відповідають вимогам чинного законодавства;

У випадку відсутності підстав для відмови у проведенні такої дії як реєстрація фізичної особи підприємця, уповноважена особа повинна внести відповідний запис до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця. Даний запис вноситься на основі відомостей, які фізична особа, яка має намір стати підприємцем, вносила в реєстраційну картку.

Строк проведення такої дії як реєстрація СПД не повинен бути більшим, ніж два робочих дні. Цей строк відраховують з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця до уповноваженого органу.

Після отримання державним реєстратором від органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік фізичної особи - підприємця, наступного робочого дня ним видається чи надсилається фізичній особі-підприємцю поштою виписка з Єдиного державного реєстру, яка є важливим документом для здійснення господарської діяльності підприємцем, зокрема, для отримання ліцензій, укладення договорів з контрагентами.

Реєстраційний збір за проведення такої дії як реєстрація СПД сплачується у розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто на сьогоднішній день ця сума становить 34 грн. 00 коп.

Уповноважена особа відмовляє у проведенні такої дії як реєстрація ФОП за наявності в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є підприємцем, а також якщо є обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, які стосуються саме цієї особи (згідно з нормами законодавства, наприклад, народний депутат України), чи відомості, які вказані у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, не відповідають тим відомостям, які зазначені у документах, які подані для проведення державної реєстрації. Відмовити у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця з інших підстав державний реєстратор не має права.

У випадку відмови у проведенні такої дії як реєстрація СПД реєстраційний збір особі, якій відмовлено у реєстрації, не повертається. Дана особа може повторно подати документи на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, лише після усунення причин, які послугували відмовою у реєстрації. Відмову у проведенні державної реєстрації фізичної особи - підприємця може бути оскаржено у суді.

В Єдиний державний реєстр можуть вноситися зміни до відомостей про фізичну особу підприємця, якщо відбулася зміна імені фізичної особи чи її місце проживання, а також номер та серія паспорта громадянина, реєстраційного номера облікової картки платника податків

Для того, щоб провести державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, така особа подає державному реєстратору заповнену реєстраційну картку, копію довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків та документ, який підтверджує сплату реєстраційного збору за реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця.

У випадку, якщо документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця подаються фізичною особою-підприємцем особисто, то державному реєстратору пред'являється також паспорт громадянина.

Фізична особа, яка бажає стати на облік в податковій інспекції, подає до органу державної податкової служби заяву за формою № 5-ОПП та копію виписки з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців. Одночасно з поданням заяви про взяття на облік в державній податковій інспекції фізичною особою-підприємцем пред'являється оригінал виписки з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців.

Орган державної податкової служби провадить постановку на облік фізичної особи-підприємця на наступний робочий день з дня отримання відомостей від державного реєстратора чи заяви від платника податків.

Після взяття платника податків на облік, орган державної податкової служби формує довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП, яка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. 

Після проведення реєстрації Ви отримаєте наступні документи:

 • Виписку з ЄДР (про проведення державної реєстрації);
 • Довідку про взяття на облік платника податків в ДПІ ( 4-ОПП);
 • Повідомлення про реєстрацію в районному відділенні ПФУ;
 • Довідка зі статистики;
 • Заява та книга обліку доходів та витрат з ДПІ (при необхідності отримання Свідоцтва платника єдиного податку);
 • Печатка (за необхідності).

На сьогодні правовий статус фізичної особи підприємця та реєстрація підприємців регулюється Господарським Кодексом України, Цивільним кодексом України та іншими Законами, нормативно-правовими актами, що регулюють Статут ФОП, ведення певних видів господарської діяльності.

Фізична особа-підприємець може отримувати ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності (наприклад, на здійснення роздрібної торгівлі алкоголем чи тютюновими вробами), що підлягають ліцензуванню і ми з додатковими знижками допоможемо в їх отриманні.

Компанія "Юстком" - Ваш надійний помічник в проведенні такої дії як реєстрація приватного підприємця. Ми маємо великий практичний досвід в реєстрація фізичних осіб-підприємців та в юридичному супроводженні їх діяльності. Також ми можемо взяти на себе звітність в ДПІ та ПФУ. Наш девіз: швидко, якісно, надійно!

Послуга реєстрації ФОП може бути надана у всіх районах міста Києва, а також у Києво-Святошинському та Броварському районах Київської області.